Chính sách vận chuyển

–  Với đơn hàng từ 1,5 triệu trở lên:

  • Miễn phí vận chuyển các quận nội thành.
  • Hỗ trợ vận chuyển không quá 2% tổng giá trị tổng đơn hàng và tối thiểu 30,000đ/đơn hàng với đơn hàng chuyển các quận nội thành khác, tuyến huyện, ngoại tỉnh.

–  Với đơn hàng dưới 1,5 triệu: không hỗ trợ vận chuyển, khách hàng trả tiền vận chuyển theo giá đơn vị vận chuyển cung cấp